in ,

ISTORIJSKI SPECIJAL KVIZ (5.DEO): Na kojoj teritoriji su se pojavila prva čovekolika bića? Odigraj naš kviz i saznaj nešto novo! 🤓

Izvor: https://newsela.com/home/

Kao što je rekao Ciceron: ,,Istorija je učiteljica života“! Dobro došli u Zabavnikov istorijski specijal! Pripremili smo dvanaest pitanja koja su vezana za preistorijsko doba, a na vama je da tačno odgovorite na njih i pokažete svoje znanje!

U svakom slučaju, kakav god da bude rezultat, nadamo se da ćete se zabaviti i naučiti nešto novo, ako već to do sada niste znali! 🤓

Advertisements

Ukoliko još uvek to niste učinili, možete odigrati PRVI, DRUGI, TREĆI i ČETVRTI kviz!

 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Praistorija ili preistorija je najduži period u prošlosti ljudskog društva. Tačno ili netačno?

  • Tačno
  • Netačno
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Pre oko 4 miliona godina, na teritoriji kog kontinenta su se pojavila prva čovekolika bića?

  • Afrike
  • Azije
  • Severne Amerike
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Praistorija počinje sa postankom čoveka i početkom izrade oruđa i oružja, a završava se…

  • pojavom prvih pisama
  • pojavom prvih pušaka i pištolja
  • pojavom prvog točka
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Prvi ljudi su živeli u zajednicama koje naučnici nazvaju…

  • horda ili čopor
  • klanovi
  • skupine ili timovi
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Kada se razvio čovek nalik današnjem?

  • Pre oko 2 miliona godina
  • Pre oko 3 miliona godina
  • Pre oko 4 miliona godina
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Praistorija se deli na…

  • kameno i metalno doba
  • ledeno, kameno i bronzano doba
  • ledeno, kameno, bronzano i srebrno doba
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Neolit je…

  • mlađe kameno doba
  • srednje kameno doba
  • starije kameno doba
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Eneolit je…

  • bakarno doba
  • bronzano doba
  • gvozdeno doba
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Prvi ljudi su se često selili zbog…

  • novih lovišta
  • čestih ratova
  • oluja i jakih snegova
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  U kom dobu su ljudi počeli da se bave zemljoradnjom i stočarstvom, tako da su sa nomadskog života prešli na sedelački?

  • U mlađem kamenom dobu
  • U bronzanom dobu
  • U srednjem kamenom dobu
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Gdeje otkriven najstariji rudnik u Evropi?

  • Na teritoriji Srbije
  • Na teritoriji Francuske
  • Na teritoriji Italije
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  I za kraj, zemunice i sojenice su?

  • Prve kuće
  • Prve peći na drva
  • Prve eksplozivne naprave

Advertisements

Šta misliš?

1k Poena
Upvote