in ,

BRZI TEST IZ SRPSKOG: Možeš li da prođeš ovaj KVIZ iz srpskog jezika? 🤓 Hajde da proverimo!

Izvor: https://gradskeinfo.rs/

Ako se spremate za malu maturu ili neki sličan test, ovaj kviz će vam sigurno biti od pomoći. Tu su neka zanimljiva pitanja na koja bi svako trebalo da zna odgovore. Rešite ga i pokažite da ste spremni za bilo kakvu proveru znanja!

 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Šta je onomatopeja?

  • Stilska figura kojom se prenose ili označavaju razni zvukovi iz prirode
  • Stilska figura koja označava preuveličavanje
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Šta je objekat u rečenici „Jelena ima torbu.“?

  • Torba
  • Jelena
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koliko vrsta reči postoji u srpskom jeziku?

  • 10
  • 7
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koja stilska figura se krije u rečenici “Osta danas na Drini ćuprija.”?

  • Inverzija
  • Hiperbola
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Na koja pitanja odgovara dativ?

  • Kome? Čemu?
  • Ko? Šta?
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Kakvi su po mestu izgovora glasovi K, G i H?

  • Zadnjonepčani suglasnici
  • Alveolarni ili nadzubni suglasnici
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koliko akcenata postoji u srpskom jeziku?

  • 4
  • 8
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Kakva je po značenju rečenica: „Nina jede hleb.“?

  • Obaveštajna
  • Uzvična
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Šta je potencijal u srpskom jeziku?

  • Lični glagolski oblik kojim se izriče želja, mogućnost ili namera da se izvrši neka radnja
  • Prost glagolski oblik kojim se izriče zapovest ili želja da se vrše određene radnje
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  I za kraj, deo nauke o jeziku koja proučava postupke na osnovu kojih se od reči formiraju rečenice kao celovite jedinice pisane i usmene komunikacije, naziva se…

  • Sintaksa
  • Sintagma

Advertisements