in ,

BIOLOGIJA ZA 5. RAZRED KVIZ: Biologija i njen značaj za razvoj i napredak čovečanstva! Da li ćete uspeti tačno da odgovorite na sva pitanja? Hajde da proverimo! 🤓

Izvor: https://californica.net/

Nastavljamo sa našim serijalom! Danas pažnju posvećujemo biologiji i njenom značaju za razvoj čovečanstva! Pripremili smo 12 pitanja iz ove oblasti (5. razred), a na vama je odgovorite na njih i potrudite se da dobijete najbolju ocenu! 🤓

 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Naziv BIOLOGIJA potiče od dve grčke reči: bios i logos. Logos znači nauka, a bios znači…

  • život
  • biljke
  • čovek
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Šta istražuje biologija?

  • Biologija istražuje živi svet i odnose između svih živih bića
  • Biologija istražuje porodične odnose
  • Biologija istražuje odnose između fizike i hemije
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  U koju vrstu nauka spada biologija?

  • Prirodne nauke
  • Društvene nauke
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koje su se promenljive nauke razvile iz biologije?

  • Medicina, veterina i šumarstvo
  • Istorija, geografija i filozofija
  • Hemija, fizika i matematika
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koja od navedenih nauka je povezana sa biologijom?

  • Antropologija
  • Sociologija
  • Psihologija
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Da li je cela planeta podjednako naseljena živim svetom?

  • Planeta nije svuda isto naseljena, manje vrsta živi u surovim uslovima, dok je život raznovrsniji tamo gde su uslovi povoljni
  • Planeta je svuda isto naseljena
  • Planeta nije svuda isto naseljena, manje vrsta živi u vazduhu, nego u moru
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Šta proučava biološka disciplina zoologija?

  • Životinje
  • Razvoj živog sveta
  • Mikroorganizme
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koja biološka nauka izučava gljive?

  • Mikologija
  • Botanika
  • Ekologija
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Šta proučava biološka disciplina ekologija?

  • Odnose živih bića u njihovim staništima
  • Ljude
  • Razvoj živog sveta
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  U kojem od navedenih ekosistema život ne može da opstane: pustinje, šume, prašume, grotla vuklana, mora, morsko dno, pećine, livade ili ledena prostranstva?

  • Živi organizmi su naselili celu planetu Zemlju
  • Grotla vulkana, morsko dno i ledena prostranstva
  • Pustinje, šume i prašume
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Niko ne zna koliko živih organizama tačno ima, ali se pretpostavlja da je taj broj oko…

  • 10 miliona vrsta
  • 100 miliona vrsta
  • 50 miliona vrsta
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  I za kraj, koji delovi nežive prirode su neophodni za život?

  • Voda za piće, vazduh za disanje i sunčeva toplota i svetlost
  • Struja, veliki prasak i radioaktivnost
  • Kamenje, metali i kiseline

Advertisements

Šta misliš?

1k Poena
Upvote