in ,

OPŠTE ZNANJE KVIZ (91.DEO): Da li možeš da dobiješ 10/10? 🤓 Hajde da proverimo nivo tvoje opšte informisanosti! 🤔

 • Pitanje od - polako skroluj dole

  U koliko vremenskih zona se proteže Rusija?

  • 11
  • 5
  • 4
  • 8
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Badem pripada familiji…

  • ruža
  • bukvi
  • leptirnjača
  • ništa od navedenog
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Ko je napisao dramu ,,Mletački trgovac“?

  • Vilijam Šekspir
  • Karlo Goldoni
  • Migel de Servantes
  • Herman Hese
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Magna Carta Libertatum (Velika povelja slobode) je doneta 1215. godine u…

  • Engleskoj
  • Kini
  • Grčkoj
  • Egiptu
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Najdublji ženski glas je…

  • Alt
  • Sopran
  • Tenor
  • Bariton
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Ljubavnica Benito Musolinija je bila…

  • Klara Petači
  • Eva Braun
  • Mileva Marić
  • Marija Kiri
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koji od navedenih manastira se ne nalazi na Fruškoj gori?

  • Manasija
  • Staro Hopovo
  • Vrdnik
  • Krušedol
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Kretanje kiseonika i ugljendioksida kroz ćelijsku membranu se odvija…

  • iz pravca više ka pravcu niže koncentracije
  • aktivnim transportom
  • iz pravca niže ka pravcu više koncentracije
  • uz utrošak energije
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Prošlo vreme u srpskom jeziku označava se kao…

  • svi ponuđeni odgovori su tačni
  • aorist
  • perfekat
  • pluskvamperfekat
 • Pitanje od - polako skroluj dole

  Koji lik ne pripada Andrićevom romanu ,,Na Drini ćuprija”?

  • Ćamil Efendija
  • Milan Glasinčanin
  • Fata Avdagina
  • Salko Ćorkan

Advertisements

Šta misliš?

1k Poena
Upvote